ورکشاپ ویژه خانواده ها تابستان ۹۶

ورکشاپ ویژه خانواده ها تابستان ۹۶

نیک زی

متن اجراى ویژه نیکزى :

با توجه به تقاضاى خانواده هاى در ارتباط با گروه کودک، موسسه نیک زیست اقدام به برگزارى کارگاه سطح یک براى این عزیزان نمود.

تابستان ٩۶
محل اجرا: دبستان ادب ، لویزان
(با سپاس فراوان از جناب آقاى زرین مدیر عامل مجتمع)

اجراى کارگاه هاى سطح یک توسط مربیانِ گروه کودک