دبستان دخترانه ادبستان

دبستان دخترانه ادبستان

به درخواست دبستان دخترانه دبستان واقع در شهر مشهد درس افزارهای سطح یک نیک زی به صورت هفتگی  در این دبستان  برای دانش آموزان پایه چهارم اجرا می شود.

در ابتدا کارگاه های آموزشی ویژه مربیان  و در ادامه کلاس های ویژه مخصوص کودکان برگزار می شود.

شروع اجرا : دی ماه ۹۶