دبستان دخترانه نوآور

دبستان دخترانه نوآور

نیک زی در دبستان نوآور

 اجرای بسته ی دشمن دانا به دعوت مدیریت دبستان نوآور

زمان اجرا: ۱۱ آبان ماه ۹۶

آدرس : تهران، خیابان شریعتی، بعد از دوراهی قلهک ، پلاک ۱۴۰۰