دبستان پسرانه شهید جلالی ۱۳۹۶

دبستان پسرانه شهید جلالی ۱۳۹۶

دبستان شهید جلالی

دبستان شهید جلالی

 

  • منطقه ۱۹ تهران
  • پاییز ۱۳۹۶
  • اجرای دوره خلاقیت – مهارت سطح یک نیک زی