درباره ما

درباره ما

در اواخر دهه ۸۰ شمسی، ایده تغییر دربرگزاری خیریه ها در یک مدرسه تعدادی معلم جوان خوش فکر را گرد هم جمع کرد.

نتیجه گیری موثر و تجربه خوشایند کودکان و خانواده ها،انگیزه ها را برای اجرای پروژه هایی  تربیتی- مها رتی بالا برد.

طراحی و اجرای موفق چندین پروژه درون مدرسه ای با استفاده از ظرفیت دانش آموزان به تنهایی افق های جدیدی را پیش روی این گروه جوان باز کرد.

راه اندازی کانون های تخصصی برای تقویت مهارت و استعدادهای فردی برپایه علاقه مندی هر دانش آموز در قالب کارگاه های مهارتی – آموزشی، همکاری های این گروه را به فعالیت متمرکز و تیمی تبدیل کرد.

آن ها آرزو داشتند بتوانند تجارب موفق خود را به کودکان همه مناطق کشور منتقل کنند؛ این شروع تلاش شبانه روزی آن ها بود.