دومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

دومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

دومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

موسسه نیک زیست با هدف معرفی محصولات و درس افزارهای تربیتی در دومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی میزبان مدیران، معلمان و دانش آموزان بود.
به لطف خداوند متعال این نمایشگاه مورد استقبال این عزیزان قرار گرفت.