آبونتو

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا:۴ الی ۵ مربی
  • محل مناسب اجرا: نمازخانه/ سالن ورزش/ سالن امتحانات مفروش
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالین گروهی
  • جشنواره بین مدارس: مای من
  • ارتباط موضوعی: پرورش خلاق

سناریوی محصول

بعد از شنیدن صدای سوت معلم، ماراتن کشیدن آغاز می شود.آبونتو در فرهنگ ژوسه (آفریقایی) به معنی: «من هستم چون ما هستیم»است.بارها در طول تاریخ دیده شده که ترجیح منفعت شخصی بر منافع ملی،زوال سرزمینی را موجب شده است. دربازی آبونتو، منفعت طلبی شخصی در مقابل موفقیت گروه قرار می گیرد.این تقابل،درس های آموزنده زیادی برای دانش آموزان به همراه دارد.

اهداف تربیتی

تصمیم گیری، ایجاد مهارت حل مسئله،ایجاد ظرفیت برای پذیرش آراء و نظرات مخالف و انعطاف پذیری، پیش بینی پیامد های مسئله و آینده نگری، مدیریت زمان،کارگروهی،طرح ارزش گذشت و فداکاری.