آرک

مشخصات عمومی محصول

گروه سنی: دانش آموزان چهارم و پنجم و ششم ابتدایی
• مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
• تعداد مربیان در حین اجرا: ۲ الی ۳ مربی
• محل مناسب اجرا: کلاس درس
• تعداد بازیکنان: ۲۴ دانش آموز، در قالب سه گروه

سناریوی محصل
ورود یک بسته پستی به کلاس، کنجکاوی و هیجان دانش آموزان را بر می انگیزد. به اصرار آنها درب بسته باز می شود. کتیبه های سفالی به خط میخی باستان و سنگ نگاره های قدیمی همراه با پوشه ای از مدارک و عکس های گوناگون، موضوع را پیچیده می کند! کلاس به تکاپو برای کشف ماهیت اشیاء می افتد.با بررسی های بیشتر، سرنخ هایی از یک کشتی تاریخی در کوه های آرارات ترکیه به دست می آید. آیا این همان کشتی “نوح نبی” علیه السلام است ؟!

اهداف تربیتی
ارتقاء مهارت فرضیه سازی، تقویت هویت دینی، مدیریت زمان، ایده پردازی گروهی، تفکر منطقی و طبقه بندی اطلاعات، مهارت کشف و کار گروهی است . این آغاز یک کشف تاریخی است…