بلاشاباد

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • محل مناسب اجرا: کلاس درس
  • جشنواره مدارس: مسیر
  • ارتباط موضوعی: هدیه های آسمانی

سناریوی محصول

نشانی اش را در تاریخ اینگونه می گویند:

شهر باستانی : نیاسا

محله: قز

کوچه: بلاشاباد

پلاک: خانه زنی که بعد از ماجرای آن سفر به پسنده شهرت یافت.

اهداف تربیتی

کارگروهی،تقویت دست ورزی،تفکر تحلیلی و درک  توالی زمانی رویدادها، دانش افزایی، ایجاد نگاه تحلیلی به حوادث تاریخ اسلام، درونی سازی معارف دینی