دشمن دانا

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: ­چهارم و پنجم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ­ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • محل مناسب اجرا: حیاط/ کلاس درس (تاریک)
  • تعداد بازیکنان: ۲۵ دانش ­آموز، در قالب پنج گروه پنج نفره
  • جشنواره مدارس: سایه آموز
  • ارتباط موضوعی : نمایش

سناریو محصول

دانش ­آموزان در یک روز آفتابی به حیاط مدرسه آمده و با گچ سفید مشغول کشیدن سایه خود و اعضای گروه­ شان می ­شوند. سپس در کلاس از زبان معلم خود، داستان ماهی ­های ساده لوح و مرغ ماهی ‌خوار را می­ شنوند. حالا نوبت آن ­هاست تا با کشیدن شخصیت ­های اصلی داستان، بر روی مقوای مشکی، داستان را بار دیگر خلق نموده و با کمک چارچوب نمایش سایه (پارچه، چراغ قوه) به اجرای نمایش سایه بپردازند.

 اهداف تربیتی

ارتقاء تفکر خلاق، ایجاد تفکر انتقادی، شخصیت پردازی داستانی، کارگروهی، پیش بینی پیامد های مسئله و دوراندیشی، مسئله ی دشمن شناسی، ایجاد نگاه تحلیلی نسبت به مسائل و عدم ساده انگاری