راهگمان

سناریوی محصول

بازسازی یک طلای تاریخی با استفاده از تکنیک حجم سازی

مشخصات عمومی محصول

گروه سنی: دانش آموزان چهارم و پنجم و ششم ابتدایی

مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای

تعداد مربیان در حین اجرا: ۲ الی ۳ مربی

محل مناسب اجرا: کلاس درس

تعداد بازیکنان: ۲۴ دانش آموز

جشنواره بین مدارس: هارون

ارتباط موضوعی: تاریخی

اهداف تربیتی

تقویت کارگروهی/ ارتقاء تفکر تحلیلی / مدیریت و طبقه بندی اطلاعات / تقویت مهارت سخنوری / گوش دادن فعال / دانش و بینش در تاریخ انبیاء و زندگی اقوام گذشته / گفت و گو و تبادل نظر / مبارزه با تفکرات خرافی و انحرافی