راه

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم،پنجم و ششم
  • مدت زمان اج: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • محل مناسب اجرا: کلاس درس
  • جشنواره مدارس: تصمیم
  • ارتباط موضوعی: هدیه های آسمانی

سناریوی محصول

آتش به قدری بزرگ بود که نمی ادانستند چگونه باید او را در وسط آن قرار دهند. تا آن روز انسان منجنیق نساخته بود. شیطان، خود، روش ساخت را به آنان آموخت.

اهداف تربیتی

تقویت تفکر انتزاعی و تحلیلی، کارگروهی، فرضیه سازی، مهارت مقایسه گری منطقی،گوش دادن فعال،توانایی طرح سوال، توسعه مهارت های همکاری، گفت و گو و تبادل نظر، پرورش خلاقیت و استفاده از ابزارهای متنوع نقاشی.