ملکه رنگ ها

مشخصات عمومی محصول:

  • گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقهایتعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس
  • تعداد بازیکنان: ۲۴ دانشآموز
  • جشنواره بین مدارس: پر رنگ ترین پالت
  • ارتباط موضوعی: هنر (نقاشی)

سناریو محصول:

معلم چراغ کلاس را خاموش و از دانش آموزان می خواهد به تفاوت رنگ ها در تاریکی و روشنی توجه کنند. سپس طلق رنگهای اصلی را به گروه ها داده و از آنها خواسته می شود ترکیب طلق ها با یکدیگر را بررسی کنند. بعد از آن نوبت آن است تا دانش آموزان ترکیب رنگهای اصلی را این بار با جوهر اکولین امتحان کنند. حالا زمان آشنایی با چرخه رنگ ایتن و مفهوم رنگ های اصلی، مکمل، فام و … است. سپس دانشآموزان می بایست با استفاده از معلومات فراگرفته و گواش های قرمز، آبی، زرد مهارت ترکیب رنگ را در مقوای A3 جدول بندی شده تمرین کنند. در پایان داستان ضحاک ماردوش و کاوهی آهنگر خوانده شده و گروه ها تنها با داشتن دو پالت، یکی با پایه رنگ سیاه و دیگری با پایه رنگ سفید و سه رنگاصلی، نقاشی تمام رنگی خلق می کنند.

اهداف تربیتی

افزایش احساس اعتماد به نفس، مهارت همکاری، مهارت سعی و خطا، قدرت تصمیم گیری، مدیریت منابع محدود برای خلق اثر، خود ارزیابی، افزایش مهارت دقیق دیدن، توسعه مهارت های ارتباطی