ملکه رنگ ها

سناریوی محصول

ساخت دنیایی از رنگ ها با استفاده از فقط سه رنگ

مشخصات عمومی محصول:

گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم ابتدایی

مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقهایتعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی

محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس

تعداد بازیکنان: ۲۴ دانشآموز

جشنواره بین مدارس: پر رنگ ترین پالت

ارتباط موضوعی: هنر (نقاشی)

اهداف تربیتی

افزایش احساس اعتماد به نفس، مهارت همکاری، مهارت سعی و خطا، قدرت تصمیم گیری، مدیریت منابع محدود برای خلق اثر، خود ارزیابی، افزایش مهارت دقیق دیدن، توسعه مهارت های ارتباطی