مکسلینا

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم،پنجم وششم
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • جشنواره مدارس: مکسلینا
  • ارتباط موضوعی: تاریخ، هدیه های آسمانی
  • پیش نیاز محصول: آرک، راه، راهگمان

سناریوی محصول

آتش اسکندر بر تخت جمشید بذر انتقام را در دل ایرانیان رویاند. همزمان با شروع جنگ های خانمان سوز بین امپراطوری ایران و روم، معجزه ای عظیم در امپراطوری در حال وقوع است.

اهداف تربیتی

افزایش دانش و بینش در حوزه تاریخ باستان، مهارت دیدن توسط مهارتهای ارتباطی-تفکری تحلیلی، فرضیخ سازی، کار گروهی،تقویت توان دینی و درونی شدن تعالیم آسمانی، مسئولیت پذیری، تقویت هویت ملی اسلامی