نرمک

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۲ الی ۳ مربی
  • محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس (دارای سه میز بزرگ)
  • تعداد بازیکنان: ۲۴ دانش آموز
  • جشنواره بین مدارس: بزرگترین نرمک
  • ارتباط موضوعی: پرورش خلاق

 

سناریو محصول

معلم با خواندن داستان نرمک، وضعیت بوجود آمده برای بهار و نسرین را توصیف می کند. دانشآموزان در قالب گروه های شش نفره مسئول یافتن راه حلی برای سالم به زمین رساندن نرمک (جوجه مرغ) می شوند. معلم به هر گروه یک جوجه مرغ زنده و لوازم موجود در بالکن را تحویل داده و از آنها می خواهد با در نظر داشتن محدودیت ها راهحلی عملی و مطمئن بیابند. وجود یک جوجه زنده، کلاس را در اوج احساس و هیجان قرار می دهد.

محدودیت هایی از قبیل وجود یک گربه سیاه گرسنه در لبه بالکن طبقه اول، قطع شدن ارتباطات مخابراتی به دلیل وقوع طوفان در شب گذشته، وجود لوازم محدود در بالکن و زنده بودن موجود و امکان سقوط و مرگ آن؛ گروه ها را در محیط واقعی و پرتنشی قرار می دهد. پرتاب جوجه از ارتفاع حدوداً ۹ متری؛ بدون تست اولیه‌ی “ابزار نجات” یعنی مرگ جوجه! پس لازم است گروه ها روشی برای آزمایش راهکار خود بیابند.

اهداف تربیتی

تفکر خلاق، انعطاف پذیری، تقویت ایده پردازی فردی و گروهی، مقایسه، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، مدیریت هیجانات، مدیریت ریسک، حل مسئله،  ارزیابی نتایج، ابراز وجود، طرح سوال، مهارت سعی و خطا و پشتکار، طرح ارزش امانت داری، خلق ابزار با امکانات محدود