نرمک

سناریوی محصول

تلاش برای پیدا کردن یک راه حل جهت نجات  موجود زنده

مشخصات عمومی محصول

گروه سنی: چهارم و پنجم و ششم ابتدایی

مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای

تعداد مربیان حین اجرا: ۲ الی ۳ مربی

محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس (دارای سه میز بزرگ)

تعداد بازیکنان: ۲۴ دانش آموز

جشنواره بین مدارس: بزرگترین نرمک

ارتباط موضوعی: پرورش خلاق

اهداف تربیتی

تفکر خلاق، انعطاف پذیری، تقویت ایده پردازی فردی و گروهی، مقایسه، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، مدیریت هیجانات، مدیریت ریسک، حل مسئله،  ارزیابی نتایج، ابراز وجود، طرح سوال، مهارت سعی و خطا و پشتکار، طرح ارزش امانت داری، خلق ابزار با امکانات محدود