نیل

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم، پنجم و ششم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: ۲۴ دانش آموز، ۴ گروه ۶ نفره
  • جشنواره مدارس: چهل تکه
  • ارتباط موضوعی: هنر (نقاشی)
  • پیش نیاز محصول: ملکه رنگ ها

سناریو محصول

تکه پارچه های بی طرح و رنگ، مداد، گواش و کاربن. کارگاه نقاشی آغاز می شود. از کنار یکدیگر قرار گرفتن پارچه نقاشی های دانش آموزان، چهل تکه زیبای زندگی حضرت موسی علیه السلام هویدا می شود.

 

 

اهداف تربیتی

کار گروهی، طرح ارزش های اصیل، افزایش حس اعتماد به نفس، مدیریت منابع محدود برای خلق آثار نامحدود، تقویت تفکر خلاق، توسعه مهارت های ارتباطی، درونی سازی مفاهیم دینی