وایکینگ ها در هور

سناریوی محصول:

ماجراجویی برای پیدا کردن جهت جغرافیایی …

حتما کودکان ایرانی موفق می شوند.

 

 

مشخصات عمومی محصول

گروه سنی: پنجم و ششم ابتدایی

مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقهای

تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی

محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس

تعداد بازیکنان: ۲۵ دانش آموز، پنج گروه پنج نفره

جشنواره مدارس: زاویه

ارتباط موضوعی: جغرافی

 

 اهداف تربیتی

مهارت جهت یابی، خلق ابزار با کمترین امکانات، مدیریت اطلاعات ودانش، حل مسئله، تفکر تحلیل گر، استدلال منطقی، مقایسه، گوش دادن فعال، فرضیه سازی، احساس اعتماد به نفس،  هویت ملی