وایکینگ ها در هور

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: پنجم و ششم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقهای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس
  • تعداد بازیکنان: ۲۵ دانشآموز، پنج گروه پنج نفره
  • جشنواره مدارس: زاویه
  • ارتباط موضوعی: جغرافی

سناریو محصول:

معلم با زیر و بم کردن صدای خود داستان “وایکینگها در هور” را برای کلاس می خواند. دانش آموزان متوجه می شوند که آبراه جنوبی تنها راه نجات کودکان از جزیره است. پس از انجام گروه بندی، معلم وسایل موجود در جزیره را در اختیار هر گروه قرار میدهد. (نقشه کشورهای جهان، میخ، سوزن، بطری آب، نخ، مداد، کاسه و …) و از دانشآموزان می خواهد با استفاده از وسایل موجود، راه چاره ای پیدا کنند تا آبراه جنوبی را به مصطفی نشان دهد. پس از ساخت قطب نمای ساده، نوبت یافتن قبله است. در یک روش کاملا جذاب و ساده، دانش آموزان یاد می گیرند در هر نقطه از جهان می توانند با کمک خط کش، نقاله و یک نقشه به سادگی قبله را بیابند.

اهداف تربیتی

مهارت جهت یابی، خلق ابزار با کمترین امکانات، مدیریت اطلاعات ودانش، حل مسئله، تفکر تحلیل گر، استدلال منطقی، مقایسه، گوش دادن فعال، فرضیه سازی، احساس اعتماد به نفس،  هویت ملی