کوچک جنگل

مشخصات عمومی محصول

  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان در حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • جشنواره بین مدارس: فرزندان ایران
  • ارتباط موضوعی: تاریخ

سناریوی محصول

شمال ایران اشغال شد؛ عشق به وطن، شجاعت و فداکاری میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش توانست شکست سختی به نیروهای اشغالگر روس وارد کند.

همزمان که انقلاب اکتبر در روسیه به وقوع پیوست، نیروهای اشغالگر روس مجبور شدند خاک ایران را برای کمک به تزار( نیکلای دوم) ترک کنند. اما این پایان داستان نبود! خروج روس ها یعنی نفوذ بیشتر انگلیسی ها در گیلان!

اهداف تربیتی

افزایش دانش و بینش در حوزه تاریخ معاصر،استدلال و استنباط منطقی،مسئولیت پذیری،تحلیل مسئله،کارگروهی،تصمیم گیری،تفکر انتقادی،گفت و گو و تبادل نظرموثر،مواجهه با چالش های اجرایی در کار گروهی،پذیرش دیدگاه های مخالف،تقویت احساس تعلق و هویت ملی اسلامی ایرانی، مبارزه با ظلم و استثمار