نفت

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم،پنجم و ششم
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • جشنواره مدارس: سیاه نفت
  • ارتباط موضوعی: تاریخ
  • پیش نیاز محصول: چپق،برنج ایرانی و کوچک جنگلی

 

سناریوی محصول

چیزی به پیروزی بزرگ نمانده بود اما کودتا، روزگار نفت را سیاه کرد…

اهداف تربیتی

افزایش دانش و بینش در حوزه تاریخ معاصر،مسئولیت پذیری، تقویت مهارت های تفکر،کارگروهی،استدلال و استنباط،تقویت هویت ملی-اسلامی، مبارزه با ظلم و استعمارگری،درک منافع ملی و علل شکست های ملی، قدرت استدلال و بیان