نمایشگاه کودک کانون پرورش فکری

نمایشگاه کودک کانون پرورش فکری

نمایشگاه کودک

موسسه نیک زیست با حضور در نمایشگاه کودک کانون پرورش فکری و برگزاری ورک شاپ های تخصصی کودکان شیوه های نوین آموزشی خو را برای عموم به نمایش گذاشت.

حضور همه بازدید کننده ها مایه دل گرمی دست اندرکاران نیک زیست بود و لبخند کودکان بهترین و شیرین ترین نتیجه .