چپق

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: چهارم،پنجم و ششم
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • تعداد بازیکنان: از ۸ تا ۲۸ دانش آموز در قالب فعالیت گروهی
  • محل مناسب اجرا: کلاس درس
  • جشنواره مدارس: میرزا بزرگ
  • ارتباط موضوعی: تاریخ

سناریوی محصول

کشاورز اجازه داشت محصولش رافقط به کمپانی  بفروشد. داد و ستد با غیر کمپانی تنبیه سختی داشت. کمپانی هم مفت می خرید…

اهداف تربیتی

کارگروهی، دانش افزایی در حوزه تاریخ معاصر، تقویت اعتماد بنفس، تفکر تحلیلی،پذیرش نقش،گفت و گو و تبادل نظر،پذیرش انتقادات،تقویت هویت ملی،ابراز نظر، دست ورزی